Stöd för par och familjer

Att ha ett äktenskap präglat av lycka i högre grad än problem är ingen självklarhet. Det är svårt att vara människa och än svårare att leva i en fungerande parrelation.

Samtalshjälpen är en kristen ideell förening som vill stödja par och familjer med samtalsstöd.  

Mikael Lundgren är socionom, vidareutbildad i familjeterapi och har 14  års erfarenhet av samtalsstöd till par och familjer.  

Kontakta oss för att boka eller bara bolla dina behov

Våra samtalsrum

Folkungagatan 90, Folkungakyrkan på Södermalm.

Skärholmsgången 2, Mikaelikyrkan i Skärholmen.

Samtal via videomöte erbjuds också.

Kostnad

Den egentliga kostnaden är 800 kr/samtal.

För de som har gemenskap med någon av de församlingar som stödjer oss ekonomiskt erbjuder vi samtal för 300 kr.

Om kostnaden skulle bli ett hinder kan vi ofta hjälpa till att lösa det.

Mikael är utbildad inom såväl systemisk som anknytningsbaserad familjeterapi och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Samtalshjälpens stöd till familjer präglas av en hög kompetens i kombination med en förväntan på Guds närvaro och omsorg i familjens liv.

Vi erbjuder såväl parsamtal som familjesamtal, d v s för barn eller ungdomar tillsammans med föräldrar.

När en familj söker sig till Samtalshjälpen för stöd försöker vi redan under första sessionen definiera en konkret målsättning för vilken förändring som ska ha skett när familjen eller paret är färdiga med samtalsstödet. Vår erfarenhet är att många når detta mål inom 5 samtal. 

Styrelsen består av

  • Mikael Lundgren, Skärholmen, Elimkyrkan Skärholmen.
  • Thomas Aginger, Skärholmen, Elimkyrkan Skärholmen. 
  • Carina Svensson Ohajekwe, Sollentuna, New Life, Alvik. 
  • Lars-Göran Sundberg, Solna, Korskyrkan Stockholm.

Vi stöttas av

Husbykyrkan

logo.png (80×50)
Korskyrkan Stockholm

Kontaktuppgifter

0739 810 892

samtalshjalpen.stockholm@gmail.com

Foton på Mikael: Lars Liljesvärd, www.liljesvard.weebly.com